Verandering van Voedselnetwerk

Geeskelien

 

Vorige week dinsdagavond gaf stadsecoloog Wout Veldstra een lezing in Groningen over duurzaam voedsel. De lezing, georganiseerd door The Green Office, ging over de problemen die de huidige (grootschalige) voedselproductie met zich mee brengt.

De monocultuur die is ontstaan in/door de landbouw van tegenwoordig zorgt voor een vermindering van de biodiversiteit en een verarming van de bodem.Veldstra geeft aan dat vooral sociale verandering invloed kan hebben op het verbeteren en veranderen van het huidige voedsel systeem.

Lokale initiatieven en kleinschalige voedselverbouwing zijn een stap in de juiste richting. Een grote verandering in de manier van voedsel verbouwen is natuurlijk niet zo maar gedaan, maar lokale voedsel initiatieven die een alternatief bieden kent Groningen genoeg. Denk aan de Eetbare Stad: een verzameling van alle moestuinen uit de wijken, Tuin in de Stad waar ook het Free Café bijhoort; hier is alles gratis op zondag wordt er eten gebruikt dat anders wordt verspild. Toentje is de biologische moestuin aan de rand van de Oosterparkwijk en voorziet de voedselbank van verse producten. Dan is er natuurlijk ook nog Frankville, een jongeren/studentenmoestuin initiatief gelegen op het Zerknike terrein.

Ik was al bekend met veel van deze initiatieven in de stad, maar nieuw voor mij is de GraanRepubliek. Bij dit concept gaat het er om dat “[een deel van] de opbrengst naar initiatieven [gaat] die de omgeving ten goede komen,” en wordt er dus lokaal verkocht wat er wordt geproduceerd.¹ In het Westerkwartier, op de grens met Drenthe, wordt op het moment ook gewerkt aan een duurzaam en lokaal voedselnetwerk. Ook hier wordt er gedacht aan de lokale economie en werkgelegenheid.²

Omdat ik vooral bekend ben met deze Groningse initiatieven heb ik ook gekeken of er in Drenthe soortgelijke projecten zijn. Op de website van Netwerk Duurzame Dorpen staat een overzicht van Drenthse initiatieven. Bijvoorbeeld, in het Drentse Coevoerden is het idee van “Pluk en Deel”  ontstaan; elke herfst verzamelen de bewoners die een boomgaard hebben het overschot van hun oogst om verspilling tegen te gaan.

Nu heb ik meer lokale initiatieven opgenoemd die (net) over de grens van Drenthe zijn, maar ik ben benieuwd welke Drentse lokale en kleinschalige voedselinitiatieven ik over het hoofd zie.

1 http://www.graanrepubliek.nl/terug-naar-de-korrel.html

2 http://www.gebiedscooperatie.info/landschap-veeteelt-akkerbouw-voedsel/