Kruidige melk en een kleinere koe-afdruk

Dick

Afgelopen periode heb ik één van de 12 boeren bezocht die samen het boerengilde vormen, een gilde dat producten produceert onder de naam Weide Weelde. Er woont maar één gildeboer in Drenthe, de rest woont in Friesland en Overijssel. Ik kwam achter het bestaan van dit gilde en hun merk door het volgende artikel van 22 augustus uit het dagblad Trouw:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/4362225/2016/08/22/Biologisch-De-boer-wil-wel-nu-de-consument-nog.dhtml

Het Weide Weelde gilde verkoopt zijn melk in tafelweidesupermarkten zoals Jumbo, Poiesz en Plus. Melk, yoghurt en karnemelk van koeien die minstens 180 dagen in de wei lopen. De boeren die de Weide Weelde produceren hebben minstens 10% van hun land ingericht met natuur. Dat maakt hun weideland zeer interessant voor weidevogels, want er wordt ook niet zoveel kunstmest op gestrooid, en er staan daardoor meer kruiden in het gras. De melk is dus kruidiger, dat heb ik geproefd!

Uiteraard zijn er allemaal restricties om Weide Weelde melk te mogen produceren. De koeien worden letterlijk niet zo uitgemolken als in de grote melkstallen. Ze worden daardoor ook ouder, althans daar gaat men van uit. Soms komt een koe een lekkernij tegen die niet zo goed voor haar blijkt te zijn, zoals bijvoorbeeld het geval was in Noord-Brabant in 1993; daar zijn toen koeien overleden door te veel aan looizuur in onrijpe eikels die ze opsmikkelden. Weg met de hogere gemiddelde leeftijd! Laten we hopen dat het de Weide Weelde koeien niet overkomt. Één ding is zeker. De manier van veehouderij is de mogelijkheid om te zorgen voor een kleine ecologische voetafdruk van de koe en de producten die van haar melk gemaakt worden.

Aan het eind van het Trouw artikel staat dat de consument nu aan zet is voor het succes van Weide Weelde. Dat is voor een deel waar, maar een groot aandeel moet ook komen van de supermarkten. De grootgrutters zijn namelijk nog niet zo ver dat ze biologische producten op de meest aantrekkelijke plek zetten, waardoor ze wat minder in het oog springen en minder verkocht worden. Bovendien, een andere aanpak kan ook werken: als de kruidenier alle biologische producten “gewoon” vindt, en de niet-biologische beschrijft als “met bestrijdingsmiddelen bespoten” of er op zet “BESPOTEN groentes”, dan hoef je de consument niet meer te vragen wat hij of zij zal kopen…

Twee dagen later nog een artikel:

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4363363/2016/08/24/De-mens-stampt-iets-minder-hard-op-de-natuur.dhtml

Daaruit blijkt, dat het toch een klein beetje beter gaat op de aarde, echter landbouw heeft zelf nog een enorm grote voetafdruk. Er is nog veel te winnen, maar in de tussentijd kun je de afdruk iets verkleinen met producten zoals Weide Weelde melk.